FORGOT YOUR DETAILS?

Polityka przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest DPRS POLAND WĘŻE I ZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU PPH Piotr Świta z siedzibą w Warszawie, ul. Bukietowa, nr 9, lok. 23, 02-650 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 010443959, NIP: 5210321256.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 22 879 7080, adresem e-mail rodo@dprs.pl lub na adres do korespondencji: ul. Grochowska, nr 45A, 04-186 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Do góry